Chào mừng đến với Huida

Quy trình sản phẩm thủy tinh

ht

Nguyên liệu thô

ht
tet

Lò thủy tinh

ht
bd

Chế tạo

htr

Lò ủ điện

ht
hrth

In ấn

ht
er

Frosted

as

Gói hàng

ht
v

Gói hàng

ht
d

Vận chuyển